Les visages de Victoria Bergman t.1 Persona, Erik Axl Sund, Actes